איסכור 2021

מנהלי תחומים

אנו פועלים מתוך חזון להמשיך ולהוביל את שוק המתכות והפלדות בישראל, ועל כן חרטנו על דגלנו ערכים של מקצועיות, הון אנושי בעל ידע, ניסיון ומיומנות רבת שנים, חדשנות, בשירות הלקוחות ובמוצרים, אמינות, ושותפות בדרך להצלחה, תוך שמירה על כבוד והגינות. כל אלו נועדו להעניק ללקוחותינו חווית שירות אישית, איכותית וטובה ביותר.

מרטין יפרח

מנהלת תחום פחים ומנהלת מכירות ארצית

גלית פרץ

מנהלת תחום צינורות ופרופיליםמנהלת מחסנים

אילנית ידגרן

מנהלת תחום פלטות, חיתוך להבה ולייזר

אבי ואזנה

מנהל תחום ברזל מקצועיבניין, ניצבים ומסלולים

אוריאל אטיאס

מנהל תחום מתכות איכות

אשר עמרם 

מנהל תחום גילוון ומעקות כביש