איסכור 2021

ספרייה מקצועית

ניתן למצוא את כל המידע המקצועי מאוגד במקום אחד,

היתרים

איסכור צינורות ופרופילים בע"מ מייצרת מגוון רחב של צינורות שחורים ומגולוונים בחם וכן מגולוונים מפח מגולוון. הצינורות מעורגלים בקר על גבי מערגלות לקטרים שונים ועוביים שונים עם ריתוך תפר לאורכו. הצינורות מיוצרים מפלדה פחמנית לפי תקן EN 10025.

עוד פרטים

קטלוגים

איסכור מייצרת מגוון רחב ביותר של צינורות מרובעים ומלבניים מפלדה. המרובעים מיוצרים בתהליך של עירגול קר וריתוך לאורך הצינור. 
הפרופיל מיוצר מפלדה פחמנית לפי תקן EN 10219-1+2.

עוד פרטים

פרטי תכנון

איסכור צינורות ופרופילים בע"מ מייצרת מגוון רחב של צינורות שחורים ומגולוונים בחם וכן מגולוונים מפח מגולוון. הצינורות מעורגלים בקר על גבי מערגלות לקטרים שונים ועוביים שונים עם ריתוך תפר לאורכו. הצינורות מיוצרים מפלדה פחמנית לפי תקן EN 10025.

עוד פרטים