איסכור 2021

סרטים שחורים

תגיות :
אורך
מטר
כמויות

לבחירה: 

 

פחים שחורים, פחי פיקלד, סרטי פיקלד, פחי דקופירט, סרטי דקופירט, פחים מגלוונים, סרטים מגלוונים, פחים צבועים, פח מרוג שחור, פח מרוג מגלוון ופלטות