איסכור 2021

ברזל בניין:

מצולע מגיע בקטרים 8-25 מ"מ לפי ת"י  4466 ובאורכים שונים

אבי ואזנה   - מנהל תחום מקצועי, בניין, ניצבים ומסלולים

טלפון: 08-6878432
נייד:    052-2464512
דוא"ל: avazanz@iskoor.co.il