איסכור 2021

איסכורית ושימושיה:

לוחות ה "איסכורית" נפוצים בשימוש נרחב של יישומים  כמו : סיכוך גגות, חיפוי קירות, מחיצות, מבנים קלים, גידור, שילוט ועוד. בחלק מהיישומים הלוחות משמשים גם לקירוי גגות והקשחה של מבנים כך, שהבחירה בחומר, בחוזק ובדרגת ההגנה שלו בקורוזיה מחייבים שיקולים הנדסיים מלבד האדריכלות והנראות שנרצה לקבל בסיום הבניה.

גלילי הפח מיובאים מחו"ל בגלילים בעוביים , בצבעים, באיכויות צבע וברמות מיגון לקורוזיה ברמות שונות. בחברת -איסכור תוכלו למצוא מענה לייעוד הפחים שאתם מתכוונים לרכוש.

מלבד מהתקנים הישראליים 1225 ו 1508 יש להתאים את הרכישה גם לדרישות המפרט והמתכנן המקומי שאחראי לקבוע את הנתונים החשובים כמו :
א. עובי הפח
ב. רמת הגלוון הנדרשת
ג. סוג, איכות ועובי הצבע
ד. כיוון הערגול 

בחירת החומרים ,הצבעים והגילוון הינה באחריות מזמין העבודה מאיסכור וכאמור חייבת להיעשות בהקפדה יתרה מראש היות, שאיסכור אינה מבצעת תכנון הנדסי, קונסטרוקטיבי, פיקוח והמידע שמסופק באתר או ע"י צוות המכירות מיועד לשמש כמקור מידע ראשוני והוא בגדר המלצה בלבד.

מקומות ויישומים מיוחדים:  בכל מקום או פרויקט שבו מתוכנן שימוש בלוחות איסכורית מוטב יהיה, שהמתכנן ייתן את הדעת על הוראות התכנון בדבר עמידות החומרים בפני שיתוך/ קורוזיה ולצורך כך ישתמש בהוראות ת"י 1508 הן לפחים עצמם וגם לאביזרים המשלימים כמו ברגים, איטומים, הפרדות בין חומרים וכיו"ב .
על פי הנחיות ת"י 1508 נספח א', בכל מקום "מיוחד" כמוגדר שהוא מעל רמת גימור 1 או 2 יש להשתמש בשרותי מומחה וזאת כדי למצוא התאמה מרבית של איכויות החומר לתנאים הסביבתיים הספציפיים לפרויקט ולמיקומו.
לצורך בדיקה או התאמה של מוצר לשימושו תוכלו להיוועץ במהנדס ארנון כפיר www.borerot.co.il המכיר את מגוון מוצרי חברת איסכור איתו תוכלו להתקשר ישירות לצורך בדיקה וקבלת המלצות בחירה של המוצר, הנחיות ליישום וכד'.

התפקוד הנכון של הפחים הנרכשים תלוי במידה רבה בטיפול בחומר המובא לאתר, בהתקנה והתחזוקה על פי התקנים.
בת"י 1508 יש פירוט מלא של ההנחיות למה שדרוש להיעשות לפני ההתקנה (למשל: צביעת שולי הפח החתוך למידה) והן להרכבה.
בת"י 1525 מפורטים הנחיות התחזוקה .
יישום נכון של הוראות התקנים הללו ימנע כשלים בביצוע במידה רבה מאד לדוגמה: בקבלת החומר פריקה, הנחה נכונה על הרצפה או הגג, שינוע והעמסה נכונה על הגג כמו גם טיפול מקדים מיד עם קבלת החומר לאתר כנגד קורוזיה בקצוות הפח כל אלה ועוד חשובים עד מאד ליישום נכון של מערכת הגג, קירות או אחר.

בחירה נכונה של הצבע וכיוון הערגול - אנחנו ערים לשינויים שחלו בשנים האחרונות בדרישות האיכות וההתאמה המרבית של המוצרים לשימוש. אצלנו קיים מגוון רחב של מוצרי פח צבוע בעוביים, רמות צבע וגילוון שונים. בנוסף לכל זאת אנחנו מאפשרים ללקוח לקבוע את כיוון הערגול שמתאים לו כלומר האם הצבע בצד A יהיה לצידו התחתון של הפח או לצידו העליון , התאמה כזו מאפשרת למזמין לכוון את רמת ההגנה של הפח בפני כל חשיפה/קורוזיה וכד' בצורה המיטבית.

מידות, אריזה ומספר לוחות בחבילה : למידות הלוח יש חשיבות רבה ביישום נכון של לוחות האיסכורית בחיפוי או קירוי. משקל החבילות  עשויי גם הוא להשפיע בזמן העמסת החומרים לגג, מידות מדויקות של הלוחות יחסכו למרכיב התאמות וחיתוכים לא רצויים בשטח. איסכור מאפשרת ללקוח להזמין את הלוחות באורכים הרצויים לו לעבודה שוטפת ומדויקת.

פריקה, העמסה והתקנה נכונה על פי ת"י 1508 ו/או כל ת"י אחר יחסכו בעתיד טיפול בכשלי התקנה. כיום ישנם פתרונות טכנולוגיים פשוטים יחסית, שיעשו עוד בזמן ההתקנה, ביישום של הפרדה בין חומרים, איטום וכיו"ב. איסכור כספק ממליצה ליישם טכנולוגיות ושיטות התקנה כמצוין בת"י ומאידך אינה מהווה או מחליפה את אחריותם של: יועץ, מנחה, מפקח או מתכנן לצורך יישום וביצוע.

מרטין יפרח   - מנהלת מכירות ארצית ומנהלת תחום פחים

טלפון:  08-6878471
נייד:     052-6464018
דוא"ל:  mifrah@iskoor.co.il