• איסכורית

איסכורית

איסכורית הינה פתרון טכנולוגי מעולה לקרוי, כיסוי והקשחה של מבנים בעזרת לוחות פלדה.

הפתרון המוצע הינו פרי תכנון ומחקר ממושכים ארץ ובחול.

הפחים משווקים בשם המסחריאיסכורית”.

 
 

בפחי ה"איסכורית" משתמשים לצרכים הבאים:

- סיכוך משטחי גגות או קירות.

 -התקנת מחיצות.

- התקנת רצפות בשילוב חומרים אחרים.

- גידור להקפת אתרי בניה.

- אלמנט קונסטרוקטיבי להקשחת מבנים ( עפ"י ת"י 1225 ).

 
יתרונות:

בניית גגות קלים יחסית בגין המרחקים הגדולים שניתן להשיג בין

המרישים והאגדים וכן בגין משקלו הנמוך של הפרופיל.

 

 - העברת עומסים לחלקי מבנה אחרים.

 - הקנית צורה אסטטית למבנה.

 - הקשחת המבנה על ידי יצירת דיאפרגמה בתוספת או במקום 

   האלכסונים שבמבנה.

  - מצטיין באורך חיים גדול.

  - בטחו רב בהליכה על הגג.

  - בלתי שביר.

 

פחי האיסכורית מסופקים לפי תקן ישראלי 1508.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איסכורית אלפא

לוחות "איסכורית אלפא" משקל נמוך למ"ר ביחס לפרופילים אחרים.

ומקנים למבנה המורכב עיצוב נאה.

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

איסכורית דלתא  

לוחות "איסכורית דלתא" הינם פרופילים בעלי חוזק גבוה ביותר ביחס למשקלם העצמי.

כיפתו המעורגלת של הפרופיל וחוזקו מאפשרים שימוש בעובי מיזערי מירבי לשם השגת חוזק ושימוש במפתחים גדולים יותר מהפרופילים האחרים.

 
 

   

 

איסכורית גלית

לוחות "איסכורית גלית" עושיים מפלדה מעורגלת בקר ומגולוונת, עם צבע ובלעדיו.

ייחודם הוא המשקל הנמוף וחוזקם היחסי הגבוה.

 

שימושים:

כיסוי קירות וגגות, סככות קטנות, מחיצות, גדרות ותריסים מתגלגלים.

 

לוחות "איסכורית גלית" מוצעים בעוביים:

0.3 מ"מ ועד 3.0 מ"מ ובכל אורך רצוי עד 3.8 מ'.

 
 

 

 

 

 

 

חיבורים וגימור

- בקטלוג המוצר מפורטות שיטות להתקנת קירות וגגות מאיסכורית, כולל המלצות לטיפול בחומר גלם.

- בהרכבה יש להקפיד על שימוש בבורג עם דיסקית אטימה יש לאטום את חריץ המדרגה בגל העליון.

- הקפדה על הנחיות אלו תמנע דליפות.

- לוחות שקופים - ניתן להשיגם בפרופילי איסכורית : אלפא, דלתא וגלית, המאפשרים מעבר אור חיצוני.

  

 

הנחיות כלליות

הוראות יצור והרכבה כללית תקציב מתקן ישראלי 1508.

 

חירור יעשה בקדיחה בלבד כשהפחים צמודים למרשים. בעת הקדיחה תימנע פגיעה בציפוי המגן על ידי תפסנית המקדח.

כל השאריות והשבבים מחיתוך הפחים וחירורם יורחקו מיד משטח הסיכוך, כדי למנוע מוקדים להחלדת הפחים.

 

כיוון התקדמות ההרכב וכיוון החפיה יתאים לכיווני הגשם העיקריים.

 

אורך החפיה בגג לא יוקטן מ- 150 מ"מ ובקיר לא יקטן מ- 100 מ"מ.

בעבודה עם פח מגולוון בלבד, מומלץ לאטום החפיות בחומר אלסטורי או ביטומני למניעת קורוזיה בין הפחים

 

להוראות מפורטות עיין בתקן ישראלי ת"י 1508.

 

הספק שומר את הזכות לשינוי המפרט, ללא כל הודעה מוקדמת.

 

הנחיות אחסון פח מגולוון

יש לאחסן את החבילות או הגלילים אך ורק מתחת לקורות גג. חבילות פח יש לפתוח אך ורק בשטח מקורה.

אם חדרה לחות לבין שכבות הפחים המגולוונים, יש ליבשם ללא כל דיחוי ולאחסנם בשטח מקורה ויבש.

כתמים קלים של "חלוד לבנה" אפשר להסיר ע"י ניגוב במטלית. אם פגיעת " החלודה הלבנה" הנה חמורה

יותר אפשר להסירה ע"י מברשת קשה ( לא מברשת פלדה ), כמוכן ממולץ לצבוע חומר כזה מייד.

אפשר להניח פחים מגולוונים מעורגלים על הצד, על גבי לוחות עץ בצורה כזאת שימנע מגע בין לוחות שכנים,

הרטיבות תוכל לצאת ותתקיים אפשרות לזרימת אויר. צורת אחסון זאת אפשרית כאשר יש לאחסן פחים ארוכים

באתר הבניה לפני ההרכבה.

  

 

 

* במקרה של ספיקות לאורך מידוד תחילי, השיטה הקובעת תהיה אורך מידוד תחילי 200 מ"מ.

 

 

 

 

 

 


עבור לתוכן העמוד