איסכור 2021

פלקסדק - משטח תמיכה מפלדה מגולוונת ליציקת תקרות בטון

שימושים:

תבנית הפלקסדק עשויה מפח מגולוון ומשמשת ליציקת בטון לתיקרות וקירות.
התבנית מחושבת כחלק מהזיון התחתון.
יציקה בתבנית הפלקסדק מתאימה לבנייה פרטית ולמבני מסחר ותעשייה.

תאור התבנית:

פלקסדק הוא תבנית פח מגולוון ברוחב יעיל של 300 מ"מ, עם שוליים מוגבהים בגובה של 62.5 מ"מ.
התבנית ניתנת לייצור בעוביים של 0.8,1,1.2 מ"מ.
תבנית ה"פלקסדק" מיוצרת בערגול - בקר, מפח מגולוון 
חיתוך האורך מותאם לדרישות ותיכנון הלקוח ומסופק בדיוק של 10+/- מ"מ.

יתרונות:

:שימוש כמשטח עבודה

משטחי תבנית "פלקסדק" נצמדים ונדבקים ליציקת הבטון, ע"י מחברי גזירה שנוצרים במעבר הבטון דרך החורים הצדדים ולכן משמשים כצלעות זיון לבטון.

חוזק פנימי:

כאשר תבניות ה"פלקסדק" מונחות ומחוברות אופקית, הן משמשות גם כמשטח דריכה, 
בזמן הנחתן ובמפתחים המוגדרים בטבלאות, אין צורך בהעמדת פיגומים נוספים.

הרכבה מהירה וקלה

מבנה התבניות מאפשר הנחה והרכבה ללא אמצעי עזר ויוצר משטח אחיד שמאפשר יציקה איכותית. 
התבניות מתחברות זו לצד זו בעזרת שוליים מוגבהים המשמשים כמחבר מהיר. 
יש להניח את המחברים זה על גבי זה ולסובב תוך לחיצה כלפי מטה ( ראה תמונה ).
הצמדת הלוחות נעשית ללא ברגים, מסמרות או כלי עזר אחרים. צמידותם מהירה ומושלמת עד שכמעט ואין נזילת בטון ביניהם. 
החורים המאורכים לאורך צידי התבנית, מגדילים את צמידות התבנית לבטון עם התקשותו ויוצרים יציקה אחידה.
אין להשחיל זיון בחורים אלו. הזיון יונח על גבי התבניות.

פשטות של הרכבה

ההרכבה אינה דורשת מיומנות מיוחדת. 
מיעוט בתמיכות

מבנה הפלקסדק מתוכנן לנשיאת עומס עצמי ועומס בטון ומקטין משמעותית את השימוש בתמיכות נוספות בזמן היציקה.
התוצאה: חיסכון בזמן התקנה, כח אדם ועלויות.

גימור ופני שטח תואמים לתקרות

פני השטח הישירים של תבנית ה"פלקסדק" מאפשרים גימור מתאים לצביעה, דקורציה תואמת לתקרות וחיסכון בטיח.

התאמה לתקרות תלויות

במבנים עם תקרות תלויות, תבניות ה"פלקסדק" ניתנות  לייצור עם לולאות תפיסה.

התקנת צנרת ורשת חשמל

הצנרת והקופסאות יונחו על שטח הלוחות, מהודקים ומאובטחים ע"י קשירתם לחורים המאורכים שבצידי התבנית, כהכנה ליציקה.

פתחים

ניתן לפתוח פתחים בתיקרות ע"י בניית ארגזי קל-קר, עץ או בלוקים, קיבועם ע"י קשירה לחורים המאורכים וניסור תבנית הפלקסדק עם הוצאתם לאחר יבוש הבטון.
לפתחים גדולים, ניתן להזמין תבניות - "פלקסדק" באורך מתאים ולחסוך בניסורים בשטח.
יש להתייעץ עם מהנדסי הבניין לפני היציקה על מנת לוודא חוזק מתאים בפתחים.

חיבור וזיון בתמיכת קצה

למסגרת בטון וקירות תומכים נדרש מינימום של 50 מ"מ לתמיכה, בתוספת לולאות ברזל זיון
שמושחלות לצדי ה"פלקסדק".
לצורך ריתום התקרה, אפשר להשתמש בחישוק עליון כזיון מומנט שלילי.

חבור נמשך אורכי על גבי פרופילי פלדה

בחיבור נמשך בין תבניות "פלקסדק" על גבי פרופיל פלדה, יחוברו תבניות הפלקסדק באמצעות מחברי גזירה, ברגים או ריתוך.

חברו קצה לפרופיל פלדה

חיבור תבנית הפלקסדק לקצה פרופיל יבוצע באמצעות מחברי גזירה, ברגים או ריתוך.

אופן יציקת הבטון

בשעת יציקת הבטון ממשאבה או כלי עזר אחר, יש לצקת באופן שווה לצידי הסמכים כדי למנוע עומס יתר במרכז, שעלול לגרום לקריסת הלוחות.

 הערה: רשת הזיון מונחת על גבי הפלקסדק. אין להשחיל זיון בפתחים המאורכים

טבלת תכונות חתך לתבניות הפלקסדק:
תכונה עובי 0.8 מ"מ עובי 1 מ"מ עובי 1.2 מ"מ
משקל
ק"ג/מטר 3.09 3.85 4.6
ק"ג/מטר² 10.29 12.83 15.35
מומנט אינרציה
ס"מ 4 ליחידה 21.1 25.94 30.66
ס"מ 4 למטר רוחב 70.33 86.47 102
מרחק למרכז כובד
מקצה עליון - מ"מ 46.71 46.7 46.91
מקצה תחתון - מ"מ 15.79 15.7 15.59
מומנט התנגדות (X-X)
עליון - מ"מ 3 ליחידה 4520 5550 6530
תחתון - מ"מ 3 ליחידה 15070 18500 21770
משטח חתך מ"מ 2 ליחידה 309 385 460

תימוך בזמן היציקה המפתחים המירבים בין התמיכות בזמן יציקת הבטון (ס"מ)
עובי הפח 1.2 מ"מ עובי הפח 1.0 מ"מ עובי הפח 0.8 מ"מ עובי
יציקת
הבטון ס"מ D

 

383 312 266 352 288 252 318 260 235 10
342 279 247 315 257 233 285 232 218 12.5
312 255 232 288 235 220 260 212 205 15
289 236 221 266 218 209 240 196 195 17.5
271 221 211 249 203 200 225 184 184 20
255 208 203 235 192 192 212 173 173 22.5
242 198 196 223 182 182 201 164 164 25

לפי בדיקת טכניון - סוג בטון ב-30 שקיעת התקרה קטנה מ-L/350
העומסים המותרים בק"ג/מ"ר FK=1.3XGk+1.5xQk
עובי הפח 1.2 מ"מ עובי הפח 1.0 מ"מ המפתח ביןL הסמכים מטר עובי
יציקת
הבטון בס"מ

 


19.35 14.45 14 10
19.35 15.1 11.15 18.5 14.2 10.5 3
15.65 12.4 8.8 15 11.7 8.2 3.5
13.1 10 7.1 12.5 9.4 5.9 4
11.15 8.5 5.75 10.5 8 4.75 4.5
24.5 19.25 14.2 23.1 17.75 13.1 3 12.5
20.1 15.75 11.3 18.75 14.6 10.25 3.5
16.8 14.05 9 15.6 11.75 7.4 4
14.25 10.9 7.3 13.1 10 5.95 4.5
12.2 9 5.95 11.55 8.55 5.5 5
24.1 18.9 13.5 22.5 17.55 12.3 3.5 15
20.15 16.85 10.8 19.8 14.85 10.3 4
17.1 13.05 8.75 16.55 12.25 8.15 4.5
14.6 10.8 7.15 13.9 10.3 6.6 5
12.6 9.05 5.75 12 8.5 5.25 5.5
10.9 7.8 4.6 10.3 7.1 4.05 6
9.4 6.65 3.65 8.5 5.9 3.1 6.5
23.5 19.65 12.6 23.1 17.3 12 4 17.5
19.9 15.25 10.25 19.3 14.3 9.5 4.5
17.05 12.6 8.4 16.2 12 7.7 5
14.7 10.6 6.7 14 9.9 6.1 5.5
12.75 9.1 5.35 12 8.3 4.75 6
10.95 7.7 4.25 9.9 6.9 3.6 6.5
9.45 6.5 3.3 9.1 5.8 2.7 7
8.4 5.35 2.5 7.7 4.75 7.5
22.75 17.4 11.7 22 16.35 10.85 4.5 20
19.5 14.4 9.5 18.5 13.7 8.8 5
16.8 12.1 5.65 16 11.3 6.95 5.5
14.55 10.4 6.1 13.7 9.5 5.45 6
12.55 8.85 4.85 11.3 7.9 4.1 6.5
10.8 7.45 3.8 10.4 6.65 3.1 7
9.5 6.1 2.85 8.8 5.45 7.5
8.2 5.05 7.4 3.9 8
21.95 16.2 20.8 9.9 5 22.5
18.9 13.6 10.7 17.7 7.6 5.5
16.2 11.7 8.6 15.2 5.95 6
14.1 9.95 6.9 13.1 4.6 6.5
12.15 8.4 5.5 11.1 3.35 7
10.7 6.9 4.3 9.65 7.5
9.2 5.7 3.2 8.3 8
8.25 4.8 2.3 7.1 8.5
6.9 3.95 5.95 9
21 15.1 11.15 19.65 13.8 8.45 5.5 25
18 13 11.15 16.9 11.8 6.6 6
15.7 11.05 11.15 14.55 9.7 5.1 6.5
13.5 9.3 11.15 12.35 7.6 3.75 7
11.9 7.65 19.35 10.7 6.6 2.55 7.5
10.25 6.35 11.15 9.2 4.9 8
9.15 5.35 7.9 4.2 8.5
7.65 3.4 6.6 3.1 9
6.5 2.55 5.25 9.5
5.55 4.25 10
4.75 3.75 10.5
Fk עומס גבולי מחושב למצב של שירות
Gk עומס אופייני קבוע (לא כולל משקל בטון לפי ת"י 412)
Qk עומס אופייני משתנה לפי ת"י 412

מרטין יפרח   - מנהלת מכירות ארצית, מנהלת תחום פחים

טלפון: 08-6878471
נייד:    052-6464018
דוא"ל: mifrah@iskoor.co.il